Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Välkommen till IKF i Malmö

IKF är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Vi har 450 medlemmar och vi verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt. Vår verksamhet inkluderar bland annat mentorskap, studiecirklar, nätverk och kompetensutveckling. Vi arrangerar också sociala aktiviteter som öppet hus och kulturaftnar med mera, öppet för alla.

Öppet hus 6 oktober

Välkomna till nästa Öppet hus kväll torsdagen 6 oktober kl. 17.30-19.30 som fortsätter i samma anda efter Jämställdhetsdagen hos IKF och då fortsätter vi på samma tema i diskussionsforumet.
Dela gärna med dig din historia.

Vi ses på Grynbodgatan 20

...

OBS! Nästa vecka 39 är det inga cirklar eller Öppet hus kväll.

Höstens program

JÄMSTÄLLDHETSDAGEN hos IKF 20 september

Tack för en lärorik och inspirerande JÄMSTÄLLDHETSDAG hos IKF!

se bilder

Tillsammans samverkar vi för utveckling!

Fredagen den 19 augusti samlas Skånes utvecklingsaktörer åter på Dockplatsen i Malmö för att medverka på Mötesplats Skåne. På Glasklart klockan 09:00 avgörs idétävlingen IMAGINE Open Skåne 2030 när vinnarbidragen äntligen koras. Tävlingsuppgiften har varit att identifiera en samhällsutmaning, lokal, nationell eller global och beskriva på vilket sätt den påverkar Skåne som region. Skånes regionala utvecklingsstrategi - Det öppna Skåne 2030, har fungerat som vägvisare och inspiration för idétävlingen. Vinnarbidragen kommer att finnas utställda för beskådan på Dockplatsen efter prisutdelningen.

Anmäl dig här!

Nyheter